Bojleri

bojleri
 
Unutrašnja površina bojlera znatno utiče na higijenu potrošne vode. Zbog toga Viessmann insistira na dva koncepta kvaliteta: jedan je Ceraprotect emajl za pouzdanu i trajnu zaštitu od korozije u seriji proizvoda Vitocell 100, a drugi je nerđajući čelik za najviše higijenske zahteve u seriji proizvoda Vitocell 300. U okviru Vitocell programa možete naći odgovarajući uređaj za pripremu tople vode koji odgovara Vašim potrebama.
 


Bojleri PTV-a

Vitocell bojleri idealno dopunjuju proizvođače toplote. Prednost prilikom montaže, a pre svega u pogledu komfora grejanja i tople vode. Širokom ponudom bojlera PTV-a i akumulatora tople vode Viessmann ispunjava svaki zahtev i potrebu za zagrevanjem potrošne vode i podrškom grejanja. Vidi detalje…



Bivalentni bojleri PTV-a

Bivalentni bojleri PTV-a za zagrevanje potrošne vode rade sa separatnim grejnim spiralama, koje se direktno priključuju na solarnu instalaciju. Vidi detalje…



Akumulacioni bojleri vode za grejanje

Akumulacioni bojleri vode za grejanje su bojleri u kojima se privremeno čuva višak energije proizvođača toplote koja nije trenutno neophodna. Vidi detalje…



Moduli za pripremu sveže potrošne vode

Moduli za pripremu sveže potrošne vode služe za komforno i higijensko zagrevanje potrošne vode po principu protočnog grejača. Vidi detalje…