Toplotna pumpa Aerogor

AEROGOR SPLIT G Toplotna pumpa vazduh/voda Toplotne pumpe vazduh/voda iskorišćavaju energiju koja se nalazi u vazduhu, u atmosferi.     Deluju i na temperaturama do -20°C. S obzirom da toplotu iz okoline oduzimamo veoma jednostavno, postavljanje spoljne jedinice takođe je jednostavno. Zahvat u prostor je neznatan i brzo izvodljiv. Zbog kvalitetnog sistema i tehničke savršenosti,…

Toplotna pumpa Terragor

TERRAGOR G Toplotna pumpa zemlja/voda Toplotne pumpe zemlja/voda koriste tlo kao izvor toplote, u kome je sadržana ogromna količina energije, koja se stvara iz padavina i zraka sunca. Za stalno oduzimanje energije iz tla na raspolaganju su dva različita sistema: zemni kolektori toplote i dubinski toplotni izmenjivači (geosonde).     Toplotne pumpe TERRAGOR su veoma…

Toplotna pumpa Aquagor

AQUAGOR G Toplotna pumpa voda/voda Toplotne pumpe voda/voda spadaju u najefikasnije energetske sisteme za grejanje. Toplota podzemne vode je, naime, veoma pouzdan, a pre svega konstantan energetski izvor, obzirom da se njena temperatura kreće između 7°C i 13°C.     Toplotne pumpe voda/voda spadaju u najefikasnije energetske sisteme za grejanje. Toplota podzemne vode je, naime,…