Aerogor Compact W

Toplotna pumpa vazduh/voda   Tihi aksijalni ventilator pumpe crpi velike količine vazduha i preko kruga hlađenja toplotne pumpe pretvara se u korisnu toplotnu energiju. Unutrašnja jedinica Hidroboks-a pomoću 3-krakog ventila preusmerava toplotu u rezervoar za grejanje vode ili u rezervoar sanitarne vode. To je energetski optimizovan i efikasan sistem.   Prednosti   Niski troškovi rada…