Vitoligno 100-S

Idealni dopunski kotao Kotao za grejanje na drva postupkom pirolize, nominalni toplotni kapacitet: 20 kW     Pregled prednosti Veoma povoljan kotao Manja zavisnost od gasa i ulja Veliki prostor za punjenje cepanicama dužine do 50 cm Dugi intervali punjenja (svaka četiri sata) Bivalentni rad za pripremu tople vode   Ekonomična dopuna ulju i gasu…