Vitocell 360-M

Štedi prostor Multivalentni bojler za akumulaciju vode za grejanje sa ugrađenim zagrevanjem potrošne vode, zapremina bojlera: 750 i 950 litara     Priključivanje više proizvođača toplote i higijensko zagrevanje potrošne vode sa visokom potrošnjom vode u jednom kombinovanom bojleru, što štedi prostor.   Pregled prednosti Kombinacija akulumacionog bojlera i bojlera PTV-a Za instalacije sa više…

Vitocell 340-M

Štedi prostor Multivalentni bojler za akumulaciju vode za grejanje sa ugrađenim zagrevanjem potrošne vode, zapremina bojlera: 750 i 950 litara     Priključivanje više proizvođača toplote i higijensko zagrevanje potrošne vode sa visokom potrošnjom vode u jednom kombinovanom bojleru, što štedi prostor.   Pregled prednosti Kombinacija akulumacionog bojlera i bojlera PTV-a Za instalacije sa više…

Vitocell 160-E

Za akumuliranje vode za grejanje u kombinaciji sa solarnim sistemima, toplotnim pumpama i kotlovima na čvrsto gorivo Zapremina bojlera: 750 i 950 litara     Profitirajte od ovih prednosti Pojednostavljena instalacija usled integracije solarnog izmenjivača toplote. Dodatna pumpa nije potrebna Optimizacija rasporeda priključaka radi povezivanja više uređaja za proizvodnju toplote uključujući i toplotne pumpe i…

Vitocell 140-E

Za akumulaciju vode za grejanje u kombinaciji sa solarnim sistemima, toplotnim pumpama i kotlovima na čvrsto gorivo. Zapremina bojlera: 750 i 900 litara     Pregled prednosti Pojednostavljena instalacija zahvaljujući ugradnji solarnog izmenjivača toplote. Nije potrebna dodatna pumpa. Optimizacija rasporeda priključaka za povezivanje više proizvođača tople vode, uključujući toplotne pumpe i kotlove na čvrsto gorivo….

Vitocell 100-E/-W

Bojler za akumulaciju vode za grejanje Akumulacioni bojler za toplu vodu, zapremina bojlera: 46 do 2000 litara     Vitocell 100-E/-W tip SVW Za akumulaciju vode za grejanje u kombinaciji sa toplotnim pumpama. Izrada prema DIN 4753. Zapremina bojlera: 200 litara   Vitocell 100-E tip SVP Za akumulaciju vode za grejanje u kombinaciji sa solarnim sistemima, toplotnim…