Vitopend 200-W

Kompaktan i komforan po atraktivnoj ceni Kompaktan i komforan po atraktivnoj ceni, nominalni toplotni kapacitet: 10,5 do 24 kW     Pregled prednosti Dostupan kao cirkulacioni ili kombinovani grejač vode Kombinovani uređaj sa ugrađenim zagrevanjem potrošne vode, što štedi prostor Sagorevanje modulišućim gorionikom siromašno štetnim materijama Vitotronic regulacija sa jasnim tekstualnim i grafičkim prikazom jednostavna…

Vitoplex 200

Specijalista za mali prostor Niskotemperaturni kotao na ulje/gas, tropromajni kotao, nominalni toplotni kapacitet: 90 do 1950 kW (slika: 90 do 560 kW)     Pregled prednosti Niskotemperaturni kotao na ulje/gas, 90 do 1950 kW Do 350 kW prolazi kroz sva vrata širine 80 cm Od 700 kW sa poklopcem kotla po kome može da se…

Vitorond 200 VD2A

Prolazi kroz sva vrata   Niskotemperaturni uljni/gasni kotao, tropromajni kotao, nominalni toplotni kapacitet: 125 do 1080 kW (slika: 320 do 1080 kW)   Pregled prednosti Niskotemperaturni kotao na ulje/gas, 125 do 1080 kW Do 12 procenata veća iskorišćenost energije zahvaljujući korišćenju kondenzacije izmenjivačem toplote od nerđajućeg čelika Vitotrans 300 Dobro dihtovanje na strani dimnih gasova…