Sistemi sa ledenim rezervoarom

Izvor toplote za rasolina/voda toplotne pumpe Inovativni izvor toplote za rasolina/voda toplotne pumpe     Pregled prednosti Koristi energiju vazduha, sunca i zemlje Visoka efikasnost zahvaljujući kombinovanoj upotrebi različitih izvora toplote Predefinisani sistemski paketi od 6 do 17 kW sa usklađenim komponentama omogućavaju optimalan rad Nije potrebna dozvola za gradnju Energetski štedljivo i povoljno “natural…