Vitola 200

Štedljiva klasika   Niskotemperaturni kotao na ulje, nominalni toplotni kapacitet: 18 do 63 kW   Pregled prednosti Povoljni i pouzdani niskotemperaturni kotao na ulje Automatsko isključivanje kada nije potrebna toplota Sagorevanje siromašno štetnim materijama Dobra izolacija sprečava gubitak toplote Komforna regulacija, može i preko aplikacije   Laka modernizacija Niskotemperaturni kotao na ulje Vitola 200 je…