Kondenzacioni kotlovi na ulje

Moderno grejanje na ulje – efikasnost resursa kondenzacionom tehnikom

Kondenzaciona tehnika ne koristi samo toplotu koja nastaje kao merljiva temperatura gasa pri sagorevanju (toplotna vrednost), nego i paru koja se nalazi u gasu (kondenzacija).Kondenzacioni kotlovi su u stanju da skoro u potpunosti preuzmu toplotu koja se nalazi u dimnim gasovima i da je dodatno pretvore u toplotu za grejanje i koriste je.
 
Kondenzacioni kotlovi imaju efikasne izmenjivače toplote koji dimne gasove toliko ohlade pre nego što odu u dimnjak, da se para koja se nalazi u njima ciljano kondenzuje, te se oslobođena kondenzaciona toplota dodatno predaje sistemu za grejanje.
 
Ovom tehnologijom kondenzacioni kotao na ulje postiže normni stepen iskorišćenja do 98% (odnosi se na Hs). Zbog toga grejanje kondenzacionim kotlom na gas dosta štedi energiju, što utiče na očuvanje i novčanika i okoline.

 

Kondenzacija (Hs)

Kondenzacija (Hs) podrazumeva količinu toplote koja se oslobađa prilikom sagorevanja, uključujući i toplotu kondenzovanja, koja se nalazi u pari dimnih gasova.
 
Brennwerttechnik

 

Grejanje na ulje

Upotrebom Viessmann kondenzacionog kotla dajete aktivan doprinos očuvanju resursa i uštedi energije, zbog njegove efikasnosti i veoma visokog stepena iskorišćenja od 98 procenata (odnosi se na gornju vrednost grejanja (kondenzacija Hs)) pri pretvaranju ulja u toplotu.
 
Naši kondenzacioni kotlovi su već zakoračili u budućnost. Oni su već sada pripremljeni da sa fosilnog ulja pređu na ulje sa udelom bio ulja. Zahvaljujući tome mogu da rade sa udelom regenerativne energije.
 

Izaberite proizvod:

Vitoladens 300-C

Prvi izbor kod modernizacije Kompaktni kondenzacioni kotao na ulje, nominalni toplotni kapacitet: 10,3 do 28,9 kW     Pregled prednosti Veoma efikasna i kompaktna stabilna kondenzaciona ...

Vitoladens 300-W

Kondenzaciona tehnika na ulje za montažu na zid Kondenzaciona tehnika na ulje za montažu na zid, nominalni toplotni kapacitet: 12,9 do 23,5 kW     Pregled prednosti Veoma kompaktni ...