Sistemi grejanja na drva

Holzfeuerungsanlagen
 

Biomasa kao gorivo

Biomasa manje podleže oscilacijama cena nego fosilno gorivo i daje značajan doprinos okolini zbog odživosti i CO2 neutralnosti.
 

Sistemi grejanja na drva

Moderne instalacije rade automatski i opremljene su uređajima za regulaciju i sigurnosnim uređajima za pouzdan, efikasan i siguran rad.
 

Izaberite proizvod:

Vitoflex 300-VF

Potpuno automatizovan kotao za grejanje na drva Potpuno automatizovan kotao za grejanje na drva sa loženjem na ravnoj pokretnoj rešetki, kapacitet: 280 do 1700 kW     Pregled prednosti ...

Vitoflex 300-UF

Za najteže uslove Kotao sa rešetkastim ložištem na drvno gorivo sa maksimalnim sadržajem vode 50 %. Nominalni toplotni kapacitet: 390 do 1250 kW     Pregled prednosti Kotao na biomasu ...

Vitoflex 300-RF

Pogodan i za kontejner Automatski kotao na čvrsto gorivo – pelete, brikete i piljevinu, za drvno gorivo sa maksimalnim sadržajem vode 35 %, nominalni toplotni kapacitet: 150 do 540 kW   ...