Sistemi sa ledenim rezervoarom

Izvor toplote za rasolina/voda toplotne pumpe

Inovativni izvor toplote za rasolina/voda toplotne pumpe
 
Sistemi sa ledenim rezervoarom
 

Pregled prednosti

  • Koristi energiju vazduha, sunca i zemlje
  • Visoka efikasnost zahvaljujući kombinovanoj upotrebi različitih izvora toplote
  • Predefinisani sistemski paketi od 6 do 17 kW sa usklađenim komponentama omogućavaju optimalan rad
  • Nije potrebna dozvola za gradnju
  • Energetski štedljivo i povoljno “natural cooling”

 

Efikasna alternativa za zemnu sondu

Standardni paket se sastoji od jednog ili dva ledena rezervoara zapremine oko 10 m³ i u zavisnosti od toga određenim brojem solarnih vazdušnih apsorbera za montažu na kosi ili ravni krov.
Solarni vazdušni apsorberi instalirani na krovu koriste toplotu vazduha a preko dana zračenje sunca i prenose je u toplotnu pumpu. Oni dodatno služe i za regeneraciju ledenog rezervoara, kada toplotna pumpa ne koristi energiju.
Ledeni rezervoar koji je ugrađen u zemlju služi kao izvor toplote za toplotnu pumpu kada nema dovoljno energije na raspolaganju preko solarnih vazdušnih apsorbera.
Toplotna pumpa preuzima energiju vode do kontrolisanog smrzavanja na 0 °C. Kod ove promene stanja ledeni rezervoar zapremine 10 m³ isporučuje količinu energije koja odgovara 110 litara lož-ulja.
Sistemi sa ledenim rezervoarom većeg kapaciteta moraju se individualno planirati.
 

Sistem sa ledenim rezervoarom

Eisspeicher