Toplotna pumpa Aerogor

AEROGOR SPLIT G

Toplotna pumpa vazduh/voda

Toplotne pumpe vazduh/voda iskorišćavaju energiju koja se nalazi u vazduhu, u atmosferi.
 
aerogor-prikaz
 
Deluju i na temperaturama do -20°C. S obzirom da toplotu iz okoline oduzimamo veoma jednostavno, postavljanje spoljne jedinice takođe je jednostavno. Zahvat u prostor je neznatan i brzo izvodljiv. Zbog kvalitetnog sistema i tehničke savršenosti, naprave deluju energetski veoma efikasno. Tihi aksijalni ventilator crpi velike količine vazduha preko isparivača koji je postavljen spolja na otvorenom, odvojeno od agregata toplotne pumpe. Kombinacija isparivača i ventilatora obezbeđuje bešumno delovanje koje ne smeta okolini, kao i visoko iskorišćavanje.
 
Unutrašnja jedinica toplotne pumpe postavljena je u unutrašnjosti objekta. Takav sistem obezbeđuje da i kod daljeg prekida električne energije ne može doći do oštećenja zbog zamrzavanja u spoljnoj jedinici. Isparivač i agregat toplotne pumpe su povezani bakrenim cevima, po kojima se pretače rashladni medijum koji prenosi toplotu iz isparivača na kondenzator. Regulacija visoke efikasnosti obezbeđuje uspešno vođenje više grejnih krugova preko spoljne temperature, te optimalno odmrzavanje spoljne jedinice. Toplotne pumpe AEROGOR idealne su za upotrebu kod postavljanja sistema sa dva izvora grejanja, koji deluju usklađeno po bivalentnom sistemu. Rashladni medijum je R 407 C, koji je ekološki prihvatljiv i nezapaljiv.
 

 aquagor • Toplotna pumpa ima odvojen isparivač spolja na
otvorenom, a svi drugi vitalni delovi nalaze se u objektu,
zaštićeni od zamrzavanja.
• Raspon delovanja od -20° C do 35° C.
• Optimalan postupak odmrzavanja isparivača napaja se
preko upravljačke jedinice visokog kapaciteta.
• Omogućeno je grejanje prostora i priprema tople
sanitarne vode.
• Izvor je raspoloživ tokom čitave godine.
• Veoma primerena za bivalentnu (dvostruku) upotrebu.
• Udaljenost od isparivača do agregata toplotne pumpe
iznosi do 10 m.
• Spojne cevi moraju da budu dobro toplotno izolovane.
• Mogućnost aktivnog hlađenja.

 

Tehničke karakteristike toplotnih pumpi AEROGOR

Model HP AW 9 HP AW 12 HP AW 14 HP AW 17
Dimenzije NE (VxŠxD) mm 935x654x580 935x654x580 935x654x580 935x654x580
Dimenzije ZE (VxŠxD) mm 1250×1060
x1250
1250×1060
x1250
1250×1060
x1250
1250×1060
x1250
Težina NE kg 110 127 132 164
Težina ZE kg 85 85 85 85
Temperatura zagrejane vode do °C 55 55 55 55
Snaga grejanja* kW 5,6 8,2 10,3 12,2
Priključna snaga* kW 1,60 2,40 2,86 3,59
koeficient iskorišćenja COP* / 3,9 3,9 3,6 3,4
Rashladno sredstvo / R407C R407C R407C R407C

* Mereno po parametrima Vazduh-Voda A2/W35; Po standardu EN 14511
 
Saznajte više:
Osnovne komponente
Upravljačka elektronika