Toplotna pumpa Aquagor

AQUAGOR G

Toplotna pumpa voda/voda

Toplotne pumpe voda/voda spadaju u najefikasnije energetske sisteme za grejanje. Toplota podzemne vode je, naime, veoma pouzdan, a pre svega konstantan energetski izvor, obzirom da se njena temperatura kreće između 7°C i 13°C.
 
aquagor-prikaz
 
Toplotne pumpe voda/voda spadaju u najefikasnije energetske sisteme za grejanje. Toplota podzemne vode je, naime, veoma pouzdan i konstantan energetski izvor, sa temperaturom između +7°C i +13°C.
Temperatura vode zavisi od mesta zahvatanja podzemne vode. Odnos između uložene i dobijene energiju (COP) kod sistema voda/voda veoma je povoljan, čak i preko 5, mereno u proseku preko čitave godine.
Za implementaciju toplotne pumpe AQUAGOR u sistem, potrebno je u zemlju izbušiti dve bušotine, primarnu za crpenje vode, i sekundarnu za povratak vode u podzemlje. Prema iskustvima, optimalna udaljenost između primarne i sekundarne bušotine je približno 15 m.
Vodu, koju crpemo iz zemlje, u toplotnoj pumpi uzimamo deo energije, a zatim je, ohlađenu za 2°C do 4°C vraćamo u zemlju, pri čemu ne dolazi do nikakvih hemijskih promena vode.
Pre upotrebe vode kao primarnog izvora toplotne energije potrebno je uraditi probno crpenje, koje će proveriti količinu vode i njen kvalitet.
 

 aquagor • Minimalna temperatura podzemne vode 7°C.
• Instalacija TP u suvoj prostoriji sa temperaturom
iznad 0°C.
• Mogućnosti grejanja i pripreme sanitarne vode.
• Raspoloživost izvora preko cele godine.
• Monovalentan način delovanja.
• Jednostavno napajanje sistema pomoću elektronike.
• Omogućava 2 nezavisna hidraulička kruga.
• Mogućnost pasivnog hlađenja.

 

Pasivno hlađenje

U sistemu grejanja sa toplotnom pumpom voda/voda možemo sa manjim prilagođavanjima omogućiti i pasivno hlađenje. Pri tome za hlađenje iskorišćavamo relativno nisku temperaturu podzemne vode. U tom slučaju toplotna pumpa ne radi, što nam opet omogućava minimalnu potrošnju energije za hlađenje, i time, u poređenju sa klasičnim hlađenjem, takođe je mnogo niži račun za električnu energiju.
 

Tehničke karakteristike toplotnih pumpi AQUAGOR

Model HP WW 7 HP WW 9 HP WW 12 HP WW 14 HP WW 18
Dimenzije (VxŠxG) mm 935x654x580 935x654x580 935x654x580 935x654x580 935x654x580
Težina kg 86 97 121 137 142
Temperatura zagrejane vode do °C 55 55 55 55 55
Snaga grejanja* kW 6,4 8,4 11,6 14,2 17,7
Priključna snaga* kW 1,21 1,56 2,15 2,63 3,16
Koeficient iskorišćenja COP* / 5,3 5,4 5,4 5,4 5,6
Rashladno sredstvo / R407C R407C R407C R407C R407C

*Mereno po parametrima Voda-Voda W10/W35; Po standardu EN 14511
 
Saznajte više:
Osnovne komponente
Upravljačka elektronika