Toplotna pumpa Terragor

TERRAGOR G

Toplotna pumpa zemlja/voda

Toplotne pumpe zemlja/voda koriste tlo kao izvor toplote, u kome je sadržana ogromna količina energije, koja se stvara iz padavina i zraka sunca. Za stalno oduzimanje energije iz tla na raspolaganju su dva različita sistema: zemni kolektori toplote i dubinski toplotni izmenjivači (geosonde).
 
terragor-prikaz
 
Toplotne pumpe TERRAGOR su veoma ekonomične i postižu iskorišćavanje i preko 4,5. Razlika između ulazne temperature medijuma (voda + glikol) u toplotnu pumpu, i izlaznom temperaturom u kolektor je cca. 4°C. U sistemu grejanja sa toplotnom pumpom zemlja/voda možemo sa manjim prilagođavanjem omogućiti i pasivno hlađenje.
 

Horizontalni zemni kolektor

Toplotne pumpe TERRAGOR iskorišćavaju energiju koja je akumulirana u zemljinoj kori. Energiju iz zemlje oduzimamo pomoću zemnog kolektora, koji položimo na primereno veliku površinu. Za optimalno delovanje, površina kolektora mora da bude približno dva puta veća od površine za grejanje. Količina energije koju možemo da oduzmemo iz zemlje, zavisi o sastavu tla i od lokacije. Važno je da površina na kojoj je položen zemni kolektor nije zazidana, asfaltirana, ili da na neki drugi način nije sprečen slobodan pristup meteornih voda kroz površinu.
Okvirna potrebna veličina kolektora u m2 računa se po sledećem postupku: moć grejanja toplotne pumpe (u kW) x 40. Potreban presek PE cevi je 1″, postavljanje na dubini od cca. 120 cm, razmak među cevnim granama mora biti 0,7 do 0,8 m.
 

Vertikalna zemna sonda

Kad nemamo na raspolaganju dovoljno veliku površinu za izgradnju horizontalnog zemnog kolektora, možemo da izbušimo vertikalni kolektor u dubinu, i tako iskorišćavamo geotermalnu energiju. Okvirnu potrebnu dubinu sonde u metrima izračunamo prema sledećem postupku:
grejna snaga toplotne pumpe (kW) x 14 = dubina sonde (m).
 

Pasivno hlađenje

U sistemu grejanja sa toplotnom pumpom zemlja/voda možemo sa manjim prilagođavanjem omogućiti i pasivno hlađenje. Pri tome za hlađenje iskorišćujemo relativno nisku temperaturu zemlje. U tom slučaju toplotna pumpa ne radi, što nam opet omogućava minimalnu potrošnju energije za hlađenje, i time, u poređenju s klasičnim hlađenjem, takođe mnogo niži račun za električnu energiju..
 

 aquagor • Energiju tla iskorišćava preko zemnog kolektora ili
vertikalne zemne sonde.
• Temperatura na dubini preko 1,2 m ne pada ispod 0°C.
• Postavljanje TP u suvoj prostoriji prostoriju,
s temperaturom iznad 0°C.
• Mogućnost grejanja i pripreme sanitarne vode.
• Raspoloživost izvora preko čitave godine.
• Monovalentan način delovanja.
• Jednostavno napajanje sistema putem elektronike.
• Omogućava 2 nezavisna hidraulična kruga.
• Mogućnost pasivnog hlađenja.

 

Tehničke karakteristike toplotnih pumpi TERRAGOR

Model HP BW 6 HP BW 9 HP BW 11 HP BW 14 HP BW 17
Dimenzije (VxŠxG) mm 815x654x580 815x654x580 815x654x580 815x654x580 815x654x580
Težina kg 82 91 113 124 128
Temperatura zagrejane vode do °C 55 55 55 55 55
Snaga grejanja* kW 6,0 8,4 10,4 13,1 17,0
Priključna snaga* kW 1,40 1,88 2,34 2,91 3,70
Koeficient iskoriščenja COP* / 4,3 4,5 4,5 4,5 4,6
Rashadno sredstvo / R407C R407C R407C R407C R407C

* Mereno po parametrima Zemlja-Voda B0/W35; Po standardu EN 14511
 
Saznajte više:
Osnovne komponente
Upravljačka elektronika