Viessmann toplotne pumpe

viessmann-toplotne-pumpe

Toplotne pumpe su prvi izbor kada se radi o objedinjavanju uštede troškova za grejanje i ekološkoj proizvodnji toplote, jer se energija koju koristi toplotna pumpa neograničeno i besplatno nalazi u okolini. Ovaj sistem grejanja koristi samo malu količinu struje za rad i pumpu, da bi iskoristio tu energiju. Zahvaljujući toplotnoj pumpi ne zavisite od fosilnog goriva i aktivno doprinosite smanjenju CO2 emisija i zaštiti klime.

 


Rasolina/voda toplotne pumpe

Rasolina/voda toplotne pumpe koriste zemlju kao primarni izvor energije – ili zemnim kolektorima ili zemnim sondama. Vidi detalje…

 


Vazduh-voda toplotne pumpe

Vazduh/voda toplotne pumpe koriste vazduh ili odlazni vazduh kao primarni izvor energije. Vidi detalje…

 


Split vazduh/voda toplotne pumpe

Glavna odlika split vazduh/voda toplotne pumpe su odvojene unutrašnja tiha jedinica i spoljašnja jedinica koja uvodi vazduh. Vidi detalje…

 


Topla voda-toplotne pumpe

Moderne topla voda-toplotne pumpe koriste energiju vazduha za zagrevanje potrošne vode. Vidi detalje…

 


Velike toplotne pumpe

Preduzeće KWT: Toplotne pumpe, tehnika rashlađivanja i primarni izvori za efikasnu upotrebu energije. i Više od 30 godina iskustva i činjenica da je KWT deo Viesmmann grupe daju potencijal za razvoj nove tehnike toplotnih pumpi. Vidi detalje…

 


Ledeni rezervoar

Novi koncept sistema ledenog rezervoara kombinuje tolotu vazduha i zemlje i može dodatno da koristi solarnu energiju kao izvor toplote. Vidi detalje…

 


Prirodno i aktivno hlađenje (Natural & Active cooling)

Osim što pružaju visoki komfor toplote i pouzdano zagrevanje potrošne vode, toplotne pumpe obezbeđuju i prijatnu klimu tokom letnjih meseci. Vidi detalje…