Toplotne Pumpe Gorenje

index_heat-pump-aerogor

Toplotne pumpe AQUAGOR, TERRAGOR i AEROGOR

Toplotna pumpa je tehnološki usavršen sistem, prilagođen korišćenju obnovljivih izvora energije. Prednost delovanja je u sposobnosti oduzimanja toplote iz okolnog vazduha, podzemne vode, ili zemlje. S obzirom na izvor energije delimo ih na toplotne pumpe vazduh/voda, voda/voda, ili zemlja/voda.

Način rada toplotnih pumpi

kako-radi-pumpa

Toplotna pumpa je tehnološki usavršen sistem, prilagođen korišćenju obnovljivih izvora energije. Prednost delovanja je u sposobnosti oduzimanja toplote iz okolnog vazduha, podzemne vode, ili zemlje. S obzirom na izvor energije delimo ih na toplotne pumpe vazduh/voda, voda/voda, ili zemlja/voda.

Toplotna pumpa se sastoji iz isparivača, koji oduzima toplotu iz okoline (vode, vazduha, zemlje). U njemu se na niskoj temperaturi radni medijum (rashladni fluid ) pretvara u gas, koji zatim putuje kompresor. Ovaj kompresuje paru i podiže je na viši pritisak i temperaturu. Vruća para u kondenzatoru se kondenzuje, i pri tome ispušta kondenzovanu toplotu u medijum za zagrejavanje. Radni medijum zatim putuje preko ekspanzionog ventila, gde mu se snižava pritisak, nazad u isparivač, i proces se ponavlja. Sva toplota, dobijena iz okoline, je besplatna. Da bi je sa nisko temperaturnog nivoa podigli na viši temperaturni nivo, potrebno je uložiti nešto energije. Tako je za delovanje toplotne pumpe potrebna električna energija za pogon agregata.

Poznajemo tri osnovna tipa toplotnih pumpi, s obzirom na medijum (okolinu) koji hladimo, i na medijum koji grejemo. Tako poznajemo sisteme toplotnih pumpi vazduh/voda, voda/voda, zemlja/voda. Kod označavanja tipa toplotnih pumpi, na prvo mesto postavlja se izvor kome se oduzima toplota, a na drugo mesto medijum koji grejemo.
 

Izaberite toplotnu pumpu da vidite detalje:

Toplotna pumpa Aerogor

AEROGOR SPLIT G Toplotna pumpa vazduh/voda Toplotne pumpe vazduh/voda iskorišćavaju energiju koja se nalazi u vazduhu, u atmosferi.     Deluju i na temperaturama do -20°C. S obzirom da ...

Toplotna pumpa Terragor

TERRAGOR G Toplotna pumpa zemlja/voda Toplotne pumpe zemlja/voda koriste tlo kao izvor toplote, u kome je sadržana ogromna količina energije, koja se stvara iz padavina i zraka sunca. Za stalno ...

Toplotna pumpa Aquagor

AQUAGOR G Toplotna pumpa voda/voda Toplotne pumpe voda/voda spadaju u najefikasnije energetske sisteme za grejanje. Toplota podzemne vode je, naime, veoma pouzdan, a pre svega konstantan ...