Vitocell 140-E

Za akumulaciju vode za grejanje u kombinaciji sa solarnim sistemima, toplotnim pumpama i kotlovima na čvrsto gorivo.

Zapremina bojlera: 750 i 900 litara
 
Vitocell 140-E
 

Pregled prednosti

  • Pojednostavljena instalacija zahvaljujući ugradnji solarnog izmenjivača toplote. Nije potrebna dodatna pumpa.
  • Optimizacija rasporeda priključaka za povezivanje više proizvođača tople vode, uključujući toplotne pumpe i kotlove na čvrsto gorivo.
  • Može se ugraditi opcionalno električno dodatno grejanje.
  • Modul za pripremanje sveže vode za higijensko zagrevanje potrošne vode po principu protočnog grejača se može isporučiti kao dodatna oprema.
  • Kao dodatni pribor se može isporučiti set za priključak sa Solar-Divicon-om za montažu na Vitocell.

 

Presek proizvoda

Vitocell-140-E-Schnitt