Vitocell 160-E

Za akumuliranje vode za grejanje u kombinaciji sa solarnim sistemima, toplotnim pumpama i kotlovima na čvrsto gorivo

Zapremina bojlera: 750 i 950 litara
 
Vitocell 160-E
 

Profitirajte od ovih prednosti

  • Pojednostavljena instalacija usled integracije solarnog izmenjivača toplote. Dodatna pumpa nije potrebna
  • Optimizacija rasporeda priključaka radi povezivanja više uređaja za proizvodnju toplote uključujući i toplotne pumpe i kotlove na čvrsto gorivo
  • Može se integrisati i dodatno električno grejanje
  • Modul za svežu vodu ua higijensko zagrevanje vode za piće po principu protočnog bojlera može se isporučiti kao dodatni pribor
  • Set za priključak sa Solar-Diviconom za montažu na Vitocell može se isporučiti kao dodatna oprema

 

Presek proizvoda

 
Vitocell-160-E-Schnitt