Vitocell 340-M

Štedi prostor

Multivalentni bojler za akumulaciju vode za grejanje sa ugrađenim zagrevanjem potrošne vode, zapremina bojlera: 750 i 950 litara
 
Vitocell 340-M
 

Priključivanje više proizvođača toplote i higijensko zagrevanje potrošne vode sa visokom potrošnjom vode u jednom kombinovanom bojleru, što štedi prostor.
 

Pregled prednosti

  • Kombinacija akulumacionog bojlera i bojlera PTV-a
  • Za instalacije sa više proizvođača toplote. Posebno je pogodan u kombinaciji sa Viessmann solarnim sistemima za zagrevanje potrošne vode i podršku grejanju.
  • Zbog priključaka na različitim visinama moguće je korišćenje različitih proizvođača toplote, na primer kotla na čvrsto gorivo. Na slaganje temperature u slojevima se ne utiče.
  • Mala površina za postavljanje i jednostavna montaža – bojler PTV-a i akumulacioni bojler u jednom uređaju.
  • Elastično i bez naprezanja u čeličnom bojleru integrisana savitljiva cev potrošne vode od visokolegiranog nerđajućeg čelika.
  • Optimalna iskorišćenost solarne energije zbog ciljanog hlađenja u donjem delu preko velike površine izmenjivača toplote savitljive cevi potrošne vode.
  • Kao dodatni pribor se može isporučiti set za priključak sa Solar-Divicon-om za montažu na Vitocell.

 

Presek proizvoda

Vitocell-340-M-Schnitt