Vitoflex 300-VF

Potpuno automatizovan kotao za grejanje na drva

Potpuno automatizovan kotao za grejanje na drva sa loženjem na ravnoj pokretnoj rešetki, kapacitet: 280 do 1700 kW
 
Vitoflex 300-VF
 

Pregled prednosti

  • Kotao na biomasu sa upotrebom od suvog do vlažnog drvnog goriva
  • Visoki stepen iskorišćenja do 92 procenta
  • Minimalni gubici toplote zahvaljujući kompletnoj izolaciji
  • Garancija učinka za rad sa gorivom sa sadržajem vode do 45 procenata
  • Automatsko odstranjivanje pepela

 

Pogodan za razne vrste drvnog goriva

Vitoflex 300-VF je pogodan za sagorevanje vlažnog drvnog otpada, peleta, piljevine ili ostataka prilikom seče drveća.
Ravna pokretna rešetka natovari se pužem za utovar ili hidrauličkim dovodom sa vratom za utovar hlađen vodom. Na kraju rešetke puž prenosi pepeo u zatvoreni kontejner za pepeo.
 

Low-NOx-tehnika smanjuje emisije azotnih oksida

Vitoflex komora za sagorevanje je napravljena sa dovodom vazduha sa primarne strane za smanjenje NOx emisija.
Ovaj efekat se dodatno pojačava recirkulacijom dimnih gasova (opcionalno). Stepen iskorišćenja do 92 procenta i pri modulišućem načinu rada omogućava najvišu efikasnost.
 

Presek proizvoda

Pyroflex-FSB-Schnitt