Vitoligno 100-S

Idealni dopunski kotao

Kotao za grejanje na drva postupkom pirolize, nominalni toplotni kapacitet: 20 kW
 
Vitoligno 100-S
 

Pregled prednosti

  • Veoma povoljan kotao
  • Manja zavisnost od gasa i ulja
  • Veliki prostor za punjenje cepanicama dužine do 50 cm
  • Dugi intervali punjenja (svaka četiri sata)
  • Bivalentni rad za pripremu tople vode

 

Ekonomična dopuna ulju i gasu

Kotao za grejanje na drva postupkom pirolize Vitoligno 100-S je idealan dopunski kotao kod već postojećeg grejanja na ulje ili gas.
Pogodan je i za novogradnju i za modernizaciju jednoporodičnih kuća, pogotovo zbog atraktivne cene.
U kombinaciji sa grejanjem na gas ili ulje Vitoligno 100-S preuzima osnovno snabdevnje toplotom i toplom vodom. Tek se na ekstremno niskim temperaturama uključuje i konvencionalni kotao.
 

Veliki prostor za punjenje dugim cepanicama

Vitoligno 100-S ima veliki prostor za punjenje i mogu se ubacivati cepanice dužine do 50 cm.
Kada je prostor za punjenje zapremine 100 litara potpuno napunjen, vreme sagorevanja iznosi do četiri sata.
 

Presek proizvoda

Vitoligno-100-S-Schnitt