Vitorond 200 VD2A

Prolazi kroz sva vrata

 
Niskotemperaturni uljni/gasni kotao, tropromajni kotao, nominalni toplotni kapacitet: 125 do 1080 kW (slika: 320 do 1080 kW)
Vitorond 200 VD2A
 

Pregled prednosti

  • Niskotemperaturni kotao na ulje/gas, 125 do 1080 kW
  • Do 12 procenata veća iskorišćenost energije zahvaljujući korišćenju kondenzacije izmenjivačem toplote od nerđajućeg čelika Vitotrans 300
  • Dobro dihtovanje na strani dimnih gasova livenih segmenata zahvaljujući sistemu duplog žleba sa elastičnim zaptivnim konopcem
  • Čišćenje spreda lako dostupne komore za sagorevanje zakretanjem vrata gorionika
  • Daljinski nadzor preko interneta pomoću Vitocom i Vitodata uređaja

 

Preporuka za modernizaciju stare gradnje

Uski i zbog toga teško pristupačni prilazi u staroj gradnji predstavljaju poseban izazov za modernizaciju grejanja. Za to je najpogodniji liveni segmentni kotao Vitorond 200.
Njegovi delovi se pojedinačno unose u prostoriju i tu se lako i bez problema sklapaju.
Eutectoplex grejna površina sastoji se od homogenog specijalnog sivog lima. Ravnomerno hlađenje materijala čuva oblik i geometriju, što sprečava napon.
Rezultat toga je visoka pogonska sigurnost i dugi radni vek.
 

Komforna i efikasna regulacija

Digitalni sistem regulacije Vitotronic obezbeđuje ekonomičan rad instalacije.
Vitotronic 300-K je izuzetno jak za instalaciju sa više kotlova sa do četiri kotla i klizno snižavanje temperature kotlovske vode.
Moguća je ugradnja u sistem menadžmenta zgrade. Za daljinski nadzor preko interneta dostupan je TeleControl sistem sa Vitocom i Vitodata.
 

Presek proizvoda

Vitorond-200-VD2-Schnitt