Vitosol 100-FM

Efikasni panelni kolektor sa promenljivim apsorpcionim slojem ThermProtect

Efikasni panelni kolektor sa promenljivim apsorpcionim slojem ThermProtect
 
Vitosol 100-FM
 
Efikasni panelni kolektor Vitosol 100-FM sa okvirom u boji aluminijuma je idealna dopuna svakoj instalaciji grejanja. Solarni kolektori sa površinom apsorbera od 2,3 m² su prikladni za sve energetske potrebe.
 
Solarni kolektori pokrivaju do 60% godišnje energetske potrebe za zagrevanje pitke vode i doprinose podršci grejanja. U kombinaciji sa kondenzacionim kotlom može se, zahvaljujući besplatnoj sunčevoj energiji, uštedeti više od trećine godišnje energije za grejanje i toplu vodu.
 

Pregled prednosti

  • Nema pregrevanja i nastanka pare kod niske potrošnje energije
  • Povećano solarno pokrivanje za podršku grejanju i zagrevanje pitke vode
  • Univerzalno pogodan za montažu na kosi i ravni krov, za ugradnju u krov i montažu na fasadu
  • Efikasni panelni kolektor sa promenljivim apsorpcionim slojem ThermProtect
  • Moguća horizontalna i vertikalna montaža

 

Presek proizvoda

Vitosol-100-FM-Schnitt

ThermProtect sprečava pregrevanje

Inteligentni apsorpcioni premaz štiti kolektore od pregrevanja. Viessmann je patentirao tehniku ThermProtect kod koje se prilikom postizanja određene temperature solarni kolektori počinju menjati. Iznad oko 75 °C dolazi do promene kristalne strukture apsorberskog sloja, povećava se emitovanje toplote u okolinu i snižava se snaga kolektora. Zahvaljujući tome je maksimalna temperatura u kolektoru znatno niža i sprečava se nastanak pare u solarnom krugu.
 
Snižavanjem temperature kolektora kristalna struktura se vraća u početno stanje. Više od 95 posto sunčeve energije se apsorbuje i pretvara u toplotu, samo preostalih pet posto se reflektuje. Promena kristalne strukture je neograničeno reverzibilna i funkcija je uvek dostupna.
 

Trajno zaptiveno i dobro izolovano

Aluminijumski okvir zakrivljen po obodu i bešavni rub garantuju trajnu nepropusnost i visoku stabilnost kolektora. Zadnja strana je osigurana od probijanja i otporna na koroziju. Efikasna toplotna izolacija smanjuje gubitke toplote pogotovo u prelaznom periodu i zimi.
 

Jednostavna montaža

Kolektor je veoma jednostavan za montažu. Ugrađene cevi polaznog i povratnog voda omogućavaju sigurnu montažu i velikih solarnih polja pomoću fleksibilnih talasastih utičnih cevi od nerđajućeg čelika. Do dvanaest solarnih kolektora može se međusobno povezati. Panelni kolektori su univerzalno primenljivi za montažu na krov i za slobodnu montažu npr. na ravnim krovovima. Viessmann pričvrsni sistemi su veoma jednostavni za montažu i sastoje se od statički testiranih i antikorozivnih delova za ugradnju od aluminijuma i nerđajućeg čelika.