Vitosol 200-T SPE

Kolektor za horizontalnu montažu

Tip SPE – idealan za velike instalacije
 
Vitosol 200-T
 

Pregled prednosti

  • Idealan za veće, horizontalno montirane instalacije
  • Konstantno visoki učinak bez rizika od prljanja
  • Veliki razmak između cevi smanjuje zasenčenje
  • Potrebna je manja površina nego kod panelnih kolektora
  • Vakuumski kolektor po Heatpipe principu za visoku pogonsku sigurnost

 

Horizontalna montaža

Vakuumski kolektor Vitosol 200-T SP2E je specijalno koncipiran za vertikalnu montažu kod većih instalacija. Pri tom je gubitak pritiska u sabirnom vodu znatno manji nego kod uobičajenih kolektora.
Ima veoma visoki učinak zahvaljujući vakuumskoj izolaciji u cevima i visokoefikasnoj toplotnoj izolaciji od pene od melaminske smole u akumulatorskom kućištu.
Heatpipe tehnika omogućava pogonsku sigurnost. Zahvaljujući površinama apsorbera ugrađenim u vakuumskoj cevi pruža konstantno visoki učinak bez rizika od prljanja.
 

Veliki prečnik cevi

Veliki prečnik cevi uređaja Vitosol 200-T SPE nudi po cevi veliku apsorpcionu površinu i zahvaljujući tome bržu montažu više modula. Zbog većeg učinka vakuumskih kolektora potrebna je manja površina nego kod panelnih kolektora.
Razmak između cevi je veći, što smanjuje rizik od prljanja. Lišće i sneg mogu lako da skliznu, a i zasenčenje između apsorpcionih površina je znatno smanjeno.
 

Heatpipe princip

Kod Heatpipe principa solarni medijum ne struji direktno kroz cevi. Umesto toga medijum za prenos isparava u Heatpipe ispod apsorbera i predaje toplotu solarnom medijumu preko Duotec izmenjivača toplote sa duplom cevi.
 

Presek proizvoda

Vitosol-200-T_Typ_SP2E_Schnitt