Vitosol 300-T SP3B

Najučinkovitiji kolektor

Odgovara najvišim zahtevima za efikasnošću i bezbednošću
 
Vitosol 300-T
 

Pregled prednosti

  • Veoma visoki kapacitet zahvaljujući vakuumskim cevima sa antirefleksnim staklom
  • Vakuumski kolektor po Heatpipe principu sa automatskim isključivanjem temperature za najvišu pogonsku bezbednost
  • Povećanje učinka okretanjem cevi
  • Konstantno visoki učinak bez rizika od prljanja
  • Jednostavna i brza montaža

 

Natprosečno dugi radni vek

Vakuumski kolektor Vitosol 300-T SP3B ispunjava najviše zahteve u pogledu efikasnosti i sigurnosti. Sa natprosečnim solarnim prinosom on je najučinkovitiji kolektor u Viessmann ponudi.
Njegove vakuumske cevi od antirefleksnog stakla i primena kvalitetnih materijala pružaju najbolje vrednosti učinka. To pospešuje i učinkovita toplotna izolacija od pene od melaminske smole u kućištu akumulatora.
 

Visoka pogonska bezbednost sa isključivanjem temperature

Mala količina tečnosti u kolektoru i automatsko isključivanje temperature omogućavaju pogonsku bezbednost. Zbog toga se Vitosol 300-T SP3B preporučuje i za instalacije sa povremeno smanjenom potrebom za toplotom (na primer u školama).
Za maksimalni prenos toplote kondenzatori su u potpunosti okruženi Duotec izmenjivačem toplote sa duplom cevi. On veoma dopro preuzima toplotu i predaje je medijumu za prenos toplote koji struji pored njega.
 

Heatpipe princip

Kod Heatpipe principa solarni medijum ne struji direktno kroz cevi. Umesto toga medijum za prenos isparava u Heatpipe ispod apsorbera i predaje toplotu solarnom medijumu preko Duotec izmenjivača toplote sa duplom cevi.
 

Presek proizvoda

Vitosol-300-T-Schnitt