Vitotrans 353

Porodica proizvoda Vitotrans 353

Modul za pripremu sveže potrošne vode po principu protočnog grejača, kapacitet potrošnje u zavisnosti od tipa do 68 l/m
 
Vitotrans 353
 

Moduli za pripremu sveže potrošne vode služe za komforno i higijensko zagrevanje vode. Za razliku od dosadašnjih bojlera za zagrevanje vode, voda se ne koristi za skladištenje energije, nego se tek u slučaju potrebe zagreva efikasnim pločastim izmenjivačem toplote. Energija za zagrevanje vode dolazi iz akumulacionog bojlera, koji se može zagrejati različitim sistemima – solarnim sistemima, kotlovima na čvrsto gorivo, kotlovima na ulje ili gas, toplotnim pumpama ili drugim sistemima.
 

Moduli za pripremu sveže potrošne vode Vitotrans 353 mogu pri velikim razlikama u potrošnji da pruže istu izlaznu temperaturu na česmi. Efikasna regulacija reguliše broj obrtaja visokoefikasne cirkulacione pumpe najnovije generacije, tako da je zapreminski protok tople vode optimalno podešen aktuelnoj potrošnji na česmama. Vitotrans 353 nude savršen komfor, optimalnu higijenu i napredni pogon koji štedi energiju.
 

Postoji pet različitih tipova uređaja Vitotrans 353. Osnovni model za montažu na zid, tipovi PBS (potrošnja 25 l/min), PBM (potrošnja 48 l/min) i PBL (potrošnja 68 l/min).
 

Pregled prednosti

  • Zahvaljujući visokoj potrošnji ima višetruku namenu: na primer u jednoporodičnim i dvoporodičnim kućama, sportskim objektima, gerontološkim centrima
  • Zbog principa protočnog grejača, sveža topla voda je uvek na raspolaganju, tako da nije potreban bojler
  • Predinstalirani modul za brzu i jednostavnu montažu na zid ili bojler – regulacija i visokoefikasna pumpa su ugrađeni i priključeni
  • Zahvaljujući kompaktnoj izradi može se lako ugraditi u postojeću instalaciju sa akumulacionim bojlerom
  • Optimalan za povezivanje u niskotemperaturnu instalaciju sa solarnom instalacijom zahvaljujući niskoj temperaturi povratnog voda
  • Regulacija sa ekranom sa kompletnim grafičkim prikazom i SD karticom za bilansiranje instalacije
  • Mogućnost kaskadiranja bez dodatne eksterne regulacije